کد خبر: ۲۵۸۴
22 فروردین 1359

اعتراف کارتر به تحقیر در مقابل ایران

جیمی کارتر، رئیس جمهور آمریکا، با اشاره به حوادث گروکانگیری در تهران گقت:آبرو و حیثیت ملی ما به خطر افتاده و سادات به من گفته که اعتبار و موقعیت ملی و بین المللی آمریکا لطمه شدیدی خورده است.
این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات