کد خبر: ۲۵۸۶
22 فروردین 1343

واکنش امام خمینی به توطئه ساواک

امام خمینی در نامه‌های جداگانه‌ای  برای علما، گزارش روز 18 فروردین روزنامه اطلاعات را که مدعی تفاهم بین علما و دولت شده بود را تکذیب کرد.
این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات