کد خبر: ۲۵۹۳
24 فروردین 1303

معرفی کابینه رضا خان

رضا خان سردار سپه کابیه خود را معرفی کرد. وی در این کابینه وزارت جنگ را برعهده داشت.
این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات