کد خبر: ۲۶۱۹
29 فروردین 1368

درخواست شورای عالی قضا از امام خمینی

متعاقب درخواست نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از امام براي تعيين هيأتي جهت بازنگري در قانون اساسي و تهيه پيش نويس و اصلاحيه و متمم آن، اعضاي شوراي عالي قضائي نيز این درخواست را خدمت امام تکرار کردند.
این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات