کد خبر: ۲۷۲۲
16 اردیبهشت 1354

شهادت مجید شریف واقفی

مجید شریف‌واقفی از اعضای مذهبی سازمان مجاهدین خلق که با تغییر موضع سازمان توسط تقی شهرام مخالفت کرد طی یک عملیات ترور توسط نیروهای سازمان به شهادت رسید.
این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات