کد خبر: ۲۷۲۴
16 اردیبهشت 1312

موافقت رضاخان با تمدید قرارداد دارسی

رضاخان با پیشنهاد سرجان کدمن رئیس هیأت مدیره شرکت نفت ایران و انگلیس با تمدید قرارداد دارسی تا 1993 موافقت کرد.
این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات