کد خبر: ۲۷۴۹
19 اردیبهشت 1341

انحلال مجلس شورای ملی و سنا توسط محمدرضا پهلوی

به دستورمحمدرضا پهلوی مجلسين شوراي ملي و سنا منحل شدند.
این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات