کد خبر: ۲۷۹۸
29 اردیبهشت 1304

موافقت مجلس شورای ملی با درخواست میلسپو

تقاضاي ميلسپو رئيس آمريكايي امور ماليه ايران براي استخدام 12 نفر ديگر از مستشاران آمريكايي براي معاونت امور ماليه ايران به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات