کد خبر: ۲۷۹۹
29 اردیبهشت 1291

مرگ پیرم خان ارمنی

يپرم خان ارمني، رئيس نظميه  و از قاتلین شیخ فضل الله نوری  در جنگ با قواي سالارالدوله در حوالي كرمانشاه كشته شد.
این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات