کد خبر: ۲۸۰۴
30 اردیبهشت 1330

تاسیس حزب زحمتکشان

«حزب زحمتكشان» به رياست مظفر بقائي تأسيس شد.
این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات