کد خبر: ۲۸۰۶
30 اردیبهشت 1293

غارت نفت ایران توسط انگلیس

شركت نفت ايران و انگليس كه توسط انگليسی‌ها اداره مي‌شود بدون مشورت با دولت ايران قراردادي را با وزارت درياداري بريتانيا امضا كرد كه به موجب آن سوخت موردنياز نيروي دريايي انگليس را تأمين مي كند.
این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات