کد خبر: ۲۸۴۴
5 خرداد 1321

تامین احتیاجات ریالی متفقین توسط رژیم پهلوی

به موجب یک قرار داد مالی میان رژیم پهلوی و انگلیس، ایران مؤظف شد احتیاجات ریالی متفقین را برآورده سازد.
این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات