کد خبر: ۲۹۶۷
27 خرداد 1358

تأسیس «جهاد سازندگی» به دستور امام خمینی

به دستور امام خميني «جهاد سازندگی» برای رسیدگی به مناطق محروم و دور افتاده کشور تاسیس شد.
این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات