کد خبر: ۲۹۹۵
30 خرداد 1374

آغاز فعالیت منافقین در انگلستان

با سفر مريم رجوي به لندن و برگزاري مراسم 30 خرداد در اين شهر، سازمان منافقین در انگلستان فعال شد.
این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات