کد خبر: ۳۰۰۳
31 خرداد 1330

تصویب خلع يد انگلستان از صنعت نفت

موضوع خلع يد از انگلستان، سه ماه پس از ملي شدن صنعت نفت به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات