کد خبر: ۳۰۴۸
6 تیر 1338

تصویب قانون تأسيس دانشكده افسري

قانون تأسيس دانشكده افسري به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد و نام آموزشگاه عالي شهرباني به دانشكده پليس تغيير كرد.
این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات