کد خبر: ۳۱۲۸
18 تیر 1378

راه‌اندازی غائله کوی دانشگاه تهران توسط عناصر ضدانقلاب

جمعي از اشرار و عناصر ضدانقلاب وابسته به امريكا و صهيونيسم موجي از بلوا را در تهران و از کوی دانشگاه راه انداختند و اموال و اماكن بسياري را آتش كشيدند.
این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات