کد خبر: ۳۱۲۹
18 تیر 1357

تشکیل اتحادیه روحانیون شیراز

به منظور مقابله با تبعات برنامه هاي مبتذل موسوم به «جشن هنر شيراز»، روحانيون شيراز تشكلي به نام «اتحاديه روحانيون شيراز» تشكيل دادند.
این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات