کد خبر: ۳۱۶۸
25 تیر 1288

پناهندگی محمدعلی شاه قاجار به سفارت روس

با هجوم مشروطه طلبان به تهران، مراكز حساس تهران به تصرف آنان درآمد و محمدعلي‌شاه قاجار، همراه با خانواده، رجال و اعيان طرفدار استبداد به سفارت روس پناهنده شدند.

این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات