مخالفت امام خمینی (ره) با نظر بازرگان

امام خمینی(ره) در 3 آبان 57 طی مصاحبه‌ای با خبرگزاری فرانسه در پاسخ به سؤالی درباره نظرات بازرگان ، سنجابی و ... مبنی بر سازش با رژیم پهلوی فرمودند: «من با روش آشتی و بینابینی مخالفم و از اول هم با این روش مخالف بودم. علت هم آن است كه این كار نه رژیم شاه را از بن‏ بست خارج می‏ كند و نه از فشار و اختناق و كشت و كشتار می‏ كاهد.
دوشنبه ۰۳ آبان ۱۳۹۵ - ۱۲:۰۲

پایگاه مركز اسناد انقلاب اسلامی؛ امام خمینی(ره) در 3 آبان 57 طی مصاحبه‌ای با خبرگزاری فرانسه فرمودند: «وضعیت رژیم  به بن ‏بست كشیده شده است. رژیم می‏ خواهد راه حل خود را به ملت تحمیل كند. هر راه‏ حلی كه منجر به بقای این رژیم گردد مواجه با بن ‏بست می‏ شود؛ زیرا مردم آن را نخواهند پذیرفت.»

ایشان در پاسخ به سؤالی درباره نظرات بازرگان ، سنجابی و ... مبنی بر سازش با رژیم پهلوی اظهار داشتند: « من با روش آشتی و بینابینی مخالفم و از اول هم با این روش مخالف بودم. علت هم آن است كه این كار نه رژیم شاه را از بن‏ بست خارج می‏ كند و نه از فشار و اختناق و كشت و كشتار می‏ كاهد. كسانی كه لیاقت سرنگون كردن این رژیم را داشته باشند، البته با این كار خود ثابت می‏ كنند كه توانایی ادارۀ كشور را نیز دارند.»

 


این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات