کد خبر: ۳۳۴۲
22 مرداد 1294

قيام دليران تنگستان عليه قواي انگليس

قيام دليران تنگستان عليه قواي انگليس كه بوشهر را اشغال كرده بودند، آغاز شد.
این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات