کد خبر: ۳۳۶۶
25 مرداد 1332

فرار محمدرضا پهلوی قبل از کودتای 28 مرداد

محمدرضا پهلوي در آستانه كودتاي 28مرداد 1332، بدون هیچ تشریفاتی و بدون تشکیل «شورای سلطنت» از کشور فرار کرد.
این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات