کد خبر: ۳۴۱۶
30 مرداد 1356

تصویب قانون برقراری حکومت نظامی در اصفهان

قانون برقراري حكومت نظامي در شهر اصفهان با 175 رأي موافق به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات