گزارش ساواک از جلسه مشترک آیت‌الله مهدوی‌کنی با آیت‌الله خامنه‌ای در سال 56

در گزارشی از ساواک در سال 1356 درباره دیدار آیت‌الله مهدوی کنی با آیت‌الله خامنه‌ای پس از آزادی از زندان آمده است: « شیخ مهدوی‌کنی از روحانیون تهران که مدتی در زندان بود پس از آزادی از زندان به مشهد مسافرت و با سید علی خامنه‌ای تماس گرفته است. شیخ عباس واعظ طبسی، عبدالکریم هاشمی‌نژاد، محمدرضا محامی، هادی خامنه‌ای و چند نفر دیگر از شیخ مهدوی‌کنی در منزل خامنه‌ای دیدن کرده و در مورد علل گرایش و انحرافات جوانان مسلمان به مکتب مارکسیستی بحث و گفتگو می‌نمایند و به این نتیجه می‌رسند که بایستی مذهب را در بین جوانان رواج داد تا از مارکسیست دوری نمایند.»
دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۲
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ آیت‌الله مهدوی‌کنی از مبارزان نهضت اسلامی بود که سال‌ها تبعید و زندان را در این راه متحمل شد. ارتباطات او با سایر روحانیت مبارز و مرکزیت او در تهران موجب حساسیت بیش از پیش ساواک بر وی می‌شد.

در گزارشی از ساواک در سال 1356 درباره دیدار آیت‌الله مهدوی کنی با آیت‌الله خامنه‌ای پس از آزادی از زندان آمده است: « شیخ مهدوی‌کنی از روحانیون تهران که مدتی در زندان بود پس از آزادی از زندان به مشهد مسافرت و با سید علی خامنه‌ای تماس گرفته است. شیخ عباس واعظ طبسی، عبدالکریم هاشمی‌نژاد، محمدرضا محامی، هادی خامنه‌ای و چند نفر دیگر از شیخ مهدوی‌کنی در منزل خامنه‌ای دیدن کرده و در مورد علل گرایش و انحرافات جوانان مسلمان به مکتب مارکسیستی بحث و گفتگو می‌نمایند و به این نتیجه می‌رسند که بایستی مذهب را در بین جوانان رواج داد تا از مارکسیست دوری نمایند.»


گزارش ساواک از ارتباط آیت‌الله مهدوی‌کنی با آیت‌الله خامنه‌ای پس از آزادی در سال 1356
این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات