مرکز اسناد انقلاب اسلامی

برشی از خاطرات شیخ حسین انصاریان
شیخ حسین انصاریان می‌گوید: حاج اسماعیل هم در وصیت نامه‌اش که شب اعدام تنظیم کرد، نوشته بود که از چه کسانی طلبکار و به چه کسانی بدهکار است. متن آن وصیتنامه در روزنامه‌ها چاپ شد. وصایای مالی او حدود یک میلیون تومان برآورد می‌شد که در آن زمان پول هنگفتی بود. مردم متن سخنرانی شاه را که در روزنامه‌ها چاپ شده بود، با وصیتنامه حاج اسماعیل کنار هم گذاشته و به یکدیگر نشان می‌دادند و با خشم و نفرت می‌گفتند: این مردک دروغگو (محمدرضا پهلوی) خجالت نمی‌کشد که می گوید طیب و حاج اسماعیل ۲۵ ریال گرفته‌اند تا قیام 15 خرداد را راه بیندازند؟ این ماجرا به صورت چماقی بر سر شاه و دربار درآمده بود.
تاریخ انتشار: ۱۲:۰۵ - ۰۷ آبان ۱۳۹۷ - 2018October 29
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ در 11 آبان 1342، طیب حاج‌رضایی و حاج اسماعیل رضایی به جرم حضور فعال در قیام 15 خرداد تیرباران شده و به شهادت رسیدند. اما نتایج اعدام آنها برای رژیم پهلوی بسیار سنگین بود و باعث رسوایی محمدرضا پهلوی شد.

شیخ حسین انصاریان در کتاب خاطرات خود که توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده است در این رابطه می‌گوید: محمدرضا پهلوی بعد از قیام 15 خرداد در یک سخنرانی ادعا کرده بود «اینهایی که ریختند توی خیابان‌ها و آشوب و بلوا به پا کردند، هر کدام از آقای خمینی 25 ریال گرفته بودند!» بعد هم که طیب و حاج اسماعیل را گرفتند، آنها را متهم کردند که برای راه انداختن قیام 15 خرداد، از امام خمینی پول گرفته‌اند.

حاج مسیح، برادر طیب که هفته‌ای یک بار برای ملاقات برادرش به زندان می‌رفت، هر بار برای ما تعریف می‌کرد که او را خیلی اذیت کرده و شکنجه داده‌اند. هفته‌های آخر، طیب به حاج مسیح گفته بود: «به من پیشنهاد کرده‌اند تا در رادیو و تلویزیون اعلام کنم که آقای خمینی به من پول داده تا مردم را تحریک کنم که شلوغی به راه بیندازند؛ اما برادر، اگر مرا زیر شکنجه وادار به هر اقراری بکنند، حاضر نخواهم شد به آبروی پسر فاطمه لطمه بزنم حتی اگر به قیمت جانم تمام بشود...» 

حاج اسماعیل هم در وصیت نامه‌اش که شب اعدام تنظیم کرد، نوشته بود که از چه کسانی طلبکار و به چه کسانی بدهکار است. متن آن وصیتنامه در روزنامه‌ها چاپ شد. وصایای مالی او حدود یک میلیون تومان برآورد می‌شد که در آن زمان پول هنگفتی بود.

مردم متن سخنرانی شاه را که در روزنامه‌ها چاپ شده بود، با وصیتنامه حاج اسماعیل کنار هم گذاشته و به یکدیگر نشان می‌دادند و با خشم و نفرت می‌گفتند: این مردک دروغگو (محمدرضا پهلوی) خجالت نمی‌کشد که می گوید طیب و حاج اسماعیل 25 ریال گرفته‌اند تا قیام 15 خرداد را راه بیندازند؟ این ماجرا به صورت چماقی بر سر شاه و دربار درآمده بود.

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ارسال نظر