کد خبر: ۳۹۶۰
21 آبان 1328

اعلام موجودیت جبهه ملی

جبهه ملي به رهبري محمد مصدق اعلام موجوديت كرد.
این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات