سندی از سخنرانی حجت‌الاسلام فلسفی درباره ضرورت وحدت شیعه و سنی در سال 1328

وحدت فرق و مذاهب اسلامی به ویژه تشیع و تسنن در قرن اخیر همواره مورد تأکید علما و بزرگان دینی بوده است. این رویکرد که به ابتکار آیت‌الله العظمی بروجردی پایگذاری و گسترش یافت بر حیات مسلمانان جهان تأثیر بسزایی داشت.در همین زمینه منابر وعظ و سخنرانی یکی از بهترین موقعیت‌ها برای گسترش این فرهنگ وحدت اسلامی بود. در این‌باره در گزارشی از شهربانی زاهدان در سال 1328 از سخنرانی حجت‌الاسلام فلسفی آمده است:ساعت 4 روز 12 ماه جاری[آبان] آقای فلسفی واعظ معروف با هواپیما وارد استقبال شایانی از طرف کلیه اصناف و طبقات از [ناخوانا] پس از چند ساعت استراحت بر حسب دعوت فرماندار کل و اهالی، در حسینیه ، بالای منبر رفته سخنرانی جالب و مؤثری مبنی بر اختلافات بین طبقات مسلمین خصوصاً شیعه و سنّی و مودت و برادری کلیه مسلمانان جهان ایراد[کرد].
سه‌شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۷
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ وحدت فرق و مذاهب اسلامی به ویژه تشیع و تسنن در قرن اخیر همواره مورد تأکید علما و بزرگان دینی بوده است. این رویکرد که به ابتکار آیت‌الله العظمی بروجردی پایگذاری و گسترش یافت بر حیات مسلمانان جهان تأثیر بسزایی داشت.

در همین زمینه منابر وعظ و سخنرانی یکی از بهترین موقعیت‌ها برای گسترش این فرهنگ وحدت اسلامی بود. در این‌باره در گزارشی از شهربانی زاهدان در سال 1328 از سخنرانی حجت‌الاسلام فلسفی آمده است:
« شهربانی کل کشور
 ساعت 4 روز 12 ماه جاری[آبان] آقای فلسفی واعظ معروف با هواپیما وارد استقبال شایانی از طرف کلیه اصناف و طبقات از [ناخوانا] پس از چند ساعت استراحت بر حسب دعوت فرماندار کل و اهالی، در حسینیه ، بالای منبر رفته سخنرانی جالب و مؤثری مبنی بر اختلافات بین طبقات مسلمین خصوصاً شیعه و سنّی و مودت و برادری کلیه مسلمانان جهان ایراد[کرد]. شب در منزل آقای علم از ایشان پذیرایی[شد] . ساعت 7 صبح [روز] 13 [سیزدهم] به طرف کراچی عزیمت [کرد]. مراتب استحضاراً عرض[شد].»


گزارش شهربانی از سخنرانی حجت‌الاسلام فلسفی درباره وحدت شیعه و سنی در سال 1328


* [] برای روانخوانی متن مورد استفاده قرار گرفته است.
این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات