کد خبر: ۴۰۵۱
5 آذر 1358

تشکیل بسیج مستضعفین

به فرمان امام خمینی و به منظور تحقق ارتش بیست میلیونی بسیج مستضعفین تشکیل شد.
این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات