کد خبر: ۴۰۷۵
9 آذر 1322

پایان نشست متفقین و صدور اعلامیه تهران

سران متفقين به نشست مشترك خود در تهران خاتمه دادند. آنان در اعلاميه پاياني تماميت ارضي ايران را مورد تأكيد قرار دادند. اين اعلاميه در تاریخ به عنوان «اعلاميه تهران» معروف است.
این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات