پایگاه مركز اسناد انقلاب اسلامی؛ در آذرماه 1356، آیت الله سید علی خامنه‌ای كه یكی از علمای مبارز مشهد به شمار می‌آمد، به موجب رای كمیسیون حفظ امنیت اجتماعی به سه سال تبعید در ایرانشهر محكوم شد. سند زیر كه تاریخ آن مربوط به 26 آذر همان سال است و امضای پرویز ثابتی در آن دیده می شود  دستور ساواك مبنی بر تبعید آیت‌الله خامنه‌ای به ایرانشهر است.


سند دستور ساواك مبنی بر تبعید آیت‌الله خامنه‌ای به ایرانشهر