کد خبر: ۴۰۹۹

روایت اسناد لانه جاسوسی از راهبرد امریکا برای نفوذ در دانشگاه‌ها

چنان که از اسناد لانه جاسوسی برمی‌آید، سفارت امریکا در تهران دستور می‌گرفت که «گزارشات تحلیلی درباره تحولات دانشگاهی؛ فرهنگی و رسانه‌های گروهی تهیه نماید.» در همین راستا، رصد دائمی علائق و کنش سیاسی دانشجویان و اساتید یکی از نیازهای آمریکا اعلام می‌شد و سفارت می‌کوشید به شیوه‌های مختلف در دانشگاه‌ها و در میان دانشگاهیان نفوذ کند. حمایت از مخالفان نهادهای حوزوی در دانشگاه‌ها، مراودات اطلاعاتی با اساتید و دانشگاهیان متمایل به غرب، افزایش ارتباطات نفوذی در نهادهای علمی ایران از طریق ازدواج‌ها، طرح فرهنگی و دانشگاهی فولبرایت برای نفوذ در محافل دانشگاهی و علمی ایران، ارتباط عامل نفوذ با دانشجویان و ترویج اندیشه‌های غربی در میان دانشگاهیان از جمله راهبردهای امریکا برای نفوذ در دانشگاه‌ها بود. سفارت آمریکا می‌کوشید با نفوذ در دانشگاه‌ها، مسیر تحقق اهداف خویش را در ایران هموار کند و به همین منظور از تمامی جاذبه‌های کاذب فرهنگی و علمی خویش بهره گرفت اما در بسیاری از موارد نتوانست به خواسته‌هایش دست پیدا کند.
تاریخ انتشار: ۱۰:۳۰ - ۱۳ آذر ۱۳۹۷ - 2018December 04
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ارسال نظر