پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی معرفی کرد:

بسته کتاب "دانشجو و دانشگاه"

در آستانه روز دانشجو، پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی بسته کتاب "دانشجو و دانشگاه" را معرفی کرد.
سه‌شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۹

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ در آستانه روز دانشجو و با هدف بررسی ابعاد مبارزات دانشجویی و نقش دانشگاه‌ها در پیروزی انقلاب اسلامی، بسته کتاب "دانشجو و دانشگاه" توسط پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی معرفی شد.

در بسته کتاب "دانشجو و دانشگاه" کتاب‌های جنبش دانشجویی در ایران، دانشگاه پهلوی به روایت اسناد، دانشگاه آذرآبادگان به روایت اسناد، اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان خارج از کشور به روایت اسناد، تاریخ‌شفاهی چگونگی شکل‌گیری و تاسیس جامعه اسلامی دانشجویان، تاریخ شفاهی دانشجویان پیرو خط امام؛ دانشجویان و گروگان‌‌ها و تاریخ شفاهی جنبش دانشجویان مسلمان به علاقه‌مندان معرفی می‌شود.


1- جنبش دانشجویی در ایران؛ از تاسیس دانشگاه تا پیروزی انقلاب اسلامی

کتاب فوق که توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده، به فعالیت و مبارزات دانشجویان از ابتدای تاسیس دانشگاه تا پیروزی انقلاب اسلامی می‌پردازد.

در بخش اول این کتاب علل گرایش دانشجویان به سیاست و گونه‌شناسی فعالیت‌های سیاسی و مبانی نظری جنبش دانشجویی بیان شده و در بخش دوم تاریخچه جنبش دانشجویی از سال 1313 تا 1341 واکاوی شده است.

بخش سوم به گرایش‌های مختلف جنبش‌های دانشجویی و بخش چهارم به جنبش دانشجویان ایرانی در خارج از کشور می‌پردازد. در بخش پنجم نیز چگونگی رابطه جنبش دانشجویی با رهبری انقلاب اسلامی تبیین و تشریح می‌شود.

کتاب "جنبش دانشجویی در ایران، از تاسیس دانشگاه تا پیروزی انقلاب اسلامی" به تالیف علیرضا کریمیان، با شمارگان 2000 در 466 صفحه توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شد.

بسته کتاب


2- دانشگاه پهلوی به روایت اسناد

کتاب "دانشگاه پهلوی به روایت اسناد" که توسط موسسه فرهنگی هنری مرکز اسناد انقلاب اسلامی و به قلم فرزاد سلیمانی و مجتبی سلطانی احمدی چاپ شده، به دنبال مطالعه اسنادی دانشگاه پهلوی از ابتدای دهه چهل تا پیروزی انقلاب اسلامی است که ضمن توصیف و تکوین زمینه احداث این دانشگاه و مبارزات سیاسی دانشجویان بررسی می‌شود.

این مجموعه پژوهشی در دو بخش، بخش نخست مدخل پژوهشی که مشتمل بر پنج فصل و بخش دوم نیز شامل اسناد، ضمائم و تصاویر است.

فصل اول، در خصوص اهمیت و جایگاه شیراز و همچنین بیان مختصری از فعالیت‌های دانشگاه شیراز از کودتای آمریکایی 28 مرداد تا نهضت امام خمینی پرداخته شده است. در فصل دوم، تاسیس مجدد دانشگاه با عنوان دانشگاه پهلوی و همچنین توسعه‌ عمرانی، برنامه‌های آموزشی، امکانات رفاهی و .. بررسی شده است. فصل سوم در ارتباط با دانشگاه پهلوی و نهضت امام خمینی و تاسیس انجمن اسلامی دانشجویان و فعالیت‌های سیاسی و مبارزاتی دانشجویان دانشگاه پهلوی است. فصل چهارم مربوط به دانشگاه پهلوی و جشن‌های شاهنشاهی است. همچنین در این فصل چگونگی ارتباط دانشجویان با علمای شیراز، توزیع اعلامیه در دانشگاه، برپایی جلسات مذهبی در سطح دانشگاه بررسی شده است. فصل پنجم این مجموعه مربوط به چگونگی، نقش و فعالیت‌های دانشجویان دانشگاه پهلوی در شکل‌گیری تظاهرات، تحصن‌ها، اعتصابات، راه‌پیمایی‌ها و تظاهرات دوران انقلاب در سطح شهر است.

کتاب "دانشگاه پهلوی به روایت اسناد" به تالیف فرزاد سلیمانی و مجتبی سلطانی احمدی در شمارگان 1000 نسخه در 463 صفحه چاپ شد.

بسته کتاب

3- دانشگاه آذرآبادگان به روایت اسناد

کتاب "دانشگاه آذرآبادگان به روایت اسناد" به نقش موثر اساتید و دانشجویان در گسترش و تداوم مبارزات انقلاب اسلامی و بطور اخص به وقایع دانشگاه تبریز پرداخته است.

مجموعه "دانشگاه آذرآبادگان" در دو بخش تنظیم شده است. بخش نخست مدخل پژوهشی که مشتمل بر چهار فصل و بخش دوم، اسناد و تصاویر و ضمائم است.

فصل اول در خصوص اهمیت و جایگاه آذربایجان و تبریز و سابقه تاسیس مراکز و دانشگاه‌ها و سیری در مبارزات دانشگاهیان تبریز از بدو تاسیس تا نهضت ملی است. در فصل دوم آغاز نهضت ملی نفت در ایران و انعکاس آن در تبریز و اوضاع دانشگاه و عکس‌العمل دانشگاهیان بررسی شده است. فصل سوم به موضوعاتی چون اصلاحات ارضی و دانشگاه‌ها، گرایش به اندیشه چپ بین دانشجویان، دستگیری امام و انعکاس آن در تبریز و ... پرداخته است. فصل چهارم اوج‌گیری انقلاب اسلامی و نقش دانشگاه تبریز و فعالیت‌های دانشجویان در سطح شهر، مبارزات سیاسی و تظاهرات اساتید و دانشجویان دانشگاه تبریز، اعتراض دانشجویان به تاخیر در بازگشت امام خمینی و بازگشایی دانشگاه را بررسی می‌کند.

کتاب "دانشگاه آذرآبادگان به روایت اسناد" به تالیف ناهید عابدینی، با شمارگان 1000 نسخه در 320 صفحه توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده است.

بسته کتاب


4- اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان‌ خارج از کشور به روایت اسناد

این کتاب که به بررسی نقش و عملکرد اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در پیروزی انقلاب اسلامی می‌پردازد، به قلم اکبر قاسملو و توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی چاپ شده است.

کتاب "اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان خارج از کشور به روایت اسناد" شامل دو بخش پژوهشی و اسناد می‌باشد؛ بخش پژوهشی این اثر به پنج فصل تقسیم شده است. فصل اول به اعزام محصلین به خارج از کشور و ذکر تاریخچه اولین تشکل‌های دانشجویی و فصل دوم به چگونگی تاسیس اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان خارج از کشور و نحوه‌ فعالیت و جذب نیرو اختصاص دارد. فصل سوم روابط انجمن اسلامی دانشجویان خارج از کشور را با گروه‌ها و سازمان‌های دانشجویی و اسلامی تبیین می‌کند.

در فصل چهارم به رابطه اتحادیه با امام و جامعه روحانیت است و فصل پایانی به نقش و فعالیت‌های مبارزاتی و سیاسی و اقدامات این سازمان در راستای معرفی اسلام و مبارزه با رژیم پهلوی پرداخته است. در بخش اسناد نیز چگونگی تاسیس و نحوه عملکرد اتحادیه انجمن اسلامی بازبینی و معرفی می‌شود.

بسته کتاب

5- تاریخ شفاهی چگونگی شکل‌گیری و تاسیس جامعه اسلامی دانشجویان

کتاب "تاریخ شفاهی چگونگی شکل‌گیری و تاسیس جامعه اسلامی دانشجویان" توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی با هدف گردآوری خاطرات دانشجویانی که در این تشکل دانشجویی نقش‌آفرین بودند چاپ شده است.

این کتاب در چهار فصل تنظیم شده؛ فصل اول در ارتباط با دهه‌ اول انقلاب اسلامی و شرایط خاص آن ایام در کشور و همچنین دانشگاه‌ها است. فصل دوم با عنوان «تولد» اشاره به مقطع پیدایش جامعه اسلامی داشته است. تلاش‌هایی که برای حفظ نهاد نوپای جامعه‌ اسلامی صورت پذیرفته و مجموعه جریانات مرتبط، با تفصیل خاصی در فصل سوم با عنوان «تلاش برای بقا» آمده است. فصل چهارم هم به روایت شکوفایی و بلوغ جامعه‌ اسلامی دانشجویان پرداخته است.

کتاب"تاریخ شفاهی چگونگی شکل‌گیری و تاسیس جامعه اسلامی دانشجویان" به تالیف مجید پورنجمی ایرانق، در 272 صفحه توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده است.

بسته کتاب


6- تاریخ شفاهی دانشجویان پیرو خط امام؛ دانشجویان و گروگان‌ها

کتاب "دانشجویان و گروگان‌ها" در راستای تبیین بهتر زوایای مختلف تسخیر لانه جاسوسی توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده است.

مجموعه حاضر شامل مصاحبه‌هایی با چندین تن از دانشجویان پیرو خط امام است که هرکدام با رجوع به حافظه خود و فراخور پرسش‌هایی که از آن‌ها شده، به بازگویی حوادث تسخیر سفارت امریکا پرداخته‌اند.

این مجموعه، به تالیف حسین جودوی، با شمارگان 2000 در 546 صفحه چاپ شده است.

بسته کتاب


7- تاریخ شفاهی جنبش دانشجویی مسلمان

کتاب فوق به بیان روایت‌هایی از روند جنبش دانشجویی در برهه‌های مختلف و میزان تاثیرگذاری آنان در سیر حواث می‌پردازد و مجموعه‌ای از مقاطع مهم و سرنوشت‌ساز تاریخ جنبش دانشجویی کشور را در قسمت‌های مختلف و جریان‌های گوناگون به واسطه اشخاص مربوطه به رشته تحریر درآورده است.

این کتاب که توسط محمدحسن روزی طلب و امیرحسین ثابتی تدوین شده، از سوی موسسه فرهنگی هنری مرکز اسناد انقلاب اسلامی چاپ شده است.

بسته کتاب

علاقمندان می‌توانند برای تهیه بسته کتاب "دانشجو و دانشگاه" به سایت مرکز اسناد انقلاب اسلامی به نشانی  www.irdc.irمراجعه کنند یا به فروشگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی واقع در: خیابان انقلاب، خیابان 12 فروردین، بعد از خیابان شهدای ژاندارمری، نبش مجتمع ناشران رجوع کنند و یا با شماره تلفن 22211174 تماس بگیرند.

این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات