نحوه مقابله آیت‌الله دستغیب با گروهک‌های ضدانقلاب

یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های انقلابی شهید آیت‌الله سید عبدالحسین دستغیب در راه تثبیت انقلاب، رسوا کردن گروهک‌های معاند و ضد انقلاب بود. در این برهه حساس تاریخی، وی از طریق صدور اعلامیه، ایراد خطبه در تریبون نماز جمعه، مصاحبه‌های مطبوعاتی و... از مردم می‌خواست توطئه‌های آنان را خنثی کنند. امام جمعه انقلابی شیراز با تبیین نقش امریکا در پرورش گروهک‌های ضدانقلاب می‌کوشید مردم را علیه توطئه‌های این گروهک‌ها بسیج کند. وی در عین حال که برای نجات افراد فریب‌خورده برنامه داشت، در برابر رئوس گروهک‌ها هرگز مسامحه و سازش را راهکار مناسبی نمی‌دانست و تاکید می‌کرد: «دیگر با آن‌ها مسالحه و مذاکره معنا ندارد.» و می‌گفت: «اگر مسامحه کنیم خلاف وظیفه کرده‌ایم.»
سه‌شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۹

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های انقلابی شهید آیت‌الله سید عبدالحسین دستغیب در راه تثبیت انقلاب، تبیین خط امام و رسوا کردن گروهک‌های معاند و ضد انقلاب بود. خطبه‌های نماز جمعه از جمله ابزارهایی بود که شهید دستغیب برای رسوا کردن ضدانقلاب و روشنگری مردم، از آن بهره می‌برد.

در این برهه حساس تاریخی، شهید دستغیب با رسوا کردن گروهک‌های ضد انقلاب، از طریق صدور اعلامیه، ایراد خطبه در تریبون نماز جمعه، مصاحبه‌های مطبوعاتی و... از مردم می‌خواست توطئه‌های آنان را خنثی کنند.


آشکار کردن نقش امریکا در پرورش گروهک‌های ضدانقلاب

شهید دستغیب در خطبه‌های نماز جمعه در تاریخ 18 آبان 1538 در مورد تبیین برخی فعالیت‌های ضدانقلاب و نقش امریکا در فربه‌سازی آنها می‌گوید: «امریکا پس از بیرون رفتن از ایران و کشف لانه جاسوسی سرگرم توطئه‌ها یکی پس از دیگری شد، از آن‌جمله دست به تشکیل گروهک‌ها زد و به واسطه‌ آن‌ها اغتشاش‌‌‌‌ها به راه انداخت.»

وی گروهک منافقین را نیز پرورش یافته توسط امریکا می‌داند و عنوان می‌کند: «این‌ها گرگ‌هایی هستند که دشمن اسلام هستند. همان‌که امریکا می‌خواهد، صهیونیزم می‌خواهد خط آن‌ها را.»

آیت‌الله دستغیب در مصاحبه‌ای به تاریخ 18 آذر 1360 یعنی دو روز قبل از شهادتشان، بار دیگر بر نقش امریکا در تقویت گروهک‌های ضدانقلاب اشاره کرده و می‌گوید: «گروه‌های منحرف به دستور اربابشان از اول انقلاب در مقام تضعیف روحانیت بودند و شایعه‌سازی را اشاعه دادند. در این جهت چه فدائیان خلق، چه پیکار، چه مجاهدین خلق و تمام گروه‌های منحرف متفق شده‌اند.» و تاکید می‌کند: «این‌ گروهک‌ها که به شخصیت‌های مبارز و روحانیت اهانت می‌کنند در خط امریکا گام بر می‌دارنند و این بزرگ‌ترین توطئه شوم امریکاست.»


بسیج مردم علیه توطئه گروهک‌های ضدانقلاب

همزمان با فعالیت‌ها و اقدامات تحریک‌آمیز برخی گروهک‌ها در اوایل انقلاب در شیراز، آیت‌الله دستغیب با بسیج مردم، توطئه گروهک‌ها را خنثی کرد. آیت‌الله محمد هاشم دستغیب به یک مورد از این قبیل مقابله‌های پدر اشاره کرده و درباره توطئه گروهک‌ها در شیراز و نحوه بسیج مردم علیه آنها می‌گوید: «سال 58 بود؛ صبح طبق معمول روزانه در مدرسه حکیم سرگرم تدریس شدم. معمولا اگر کسی با من کار داشت می‌گفتند پس از پایان درس تلفن کنید، اما آن‌روز در میان درس آمدند و گفتند آقا با شما کار فوری دارند. تلفن را برداشتم خود ایشان بود. گفت: گروهک‌ها دانشکده ادبیات را اشغال کرده و درب و پنجره‌ها را شکسته و خساراتی نیز به بار آوردند. دخالت قوای نظامی و انتظامی فعلا صلاح نیست. هم‌اکنون اطلاعیه رادیویی دادم که مردم آن‌ها را بیرون کنند، فورا درس را تعطیل کنید و به مدرسه‌های دیگر (مدرسه‌های مربوط به شهید دستغیب) نیز خبر دهید تعطیل کنند و همه طلاب دسته جمعی حرکت کنید از راه بازار به سوی حافظیه (محل دانشکده ادبیات) بروید و غائله را تمام کنید.»

فرزند شهید دستغیب ادامه می‌دهد: «با انتشار اطلاعیه رادیویی، بازارها به سرعت تعطیل و پشت سر طلاب، جمعیت انبوهی به را افتاد... در خیابان احمدی جمعیت مردم با شعار، کم کم به جمع طلاب اضافه می‌شدند و جمع زیادی از راهپیمایان از سمت بازار حرکت کرد... به دروازه اصفهان که رسیدیم جمعیت متراکمی جلوی ما بود و در حقیقت ما در وسط‌های جمعیت قرار گرفته بودیم، جمعیت به دنشگاه رسید و گروهک‌ها را از آن‌جا بیرون راند.»

یکی دیگر از نمونه‌های بسیج مردم علیه گروهک‌های ضد انقلاب توسط شهید دستغیب، به سال 1360 بازمی‌گردد؛ زمانی که سازمان مجاهدین خلق (منافقین) بعد از ورود به فاز مسلحانه، به مقابله با مردم برخاسته بود. در این برهه تاریخی، شهید دستغیب از مردم می‌خواست تا به مبارزه با این گروهک بپردازند.

وی در خطبه‌های نماز جمعه 4 تیر 1360 مقابله با منافقین را واجب شرعی می‌داند و می‌گوید: «گروه‌های ضد اسلام اعلان جنگ به مسلمین داده‌اند؛ بر همه واجب است در برابرشان بایستند.» یا در جایی دیگر تاکید می‌کرد: «بر مسلمین و قوای انتظامی و نظامی و به خصوص بر تمام فرد فرد ملت واجب شرعی است که به جهاد با کفار و منافقین برخیزند، آن‌ها را بگیرند و تسلیم دادگاه‌ها کنند.»

شهید دستغیب با محارب خواندن منافقین از مردم می‌خواهد: «بر همه ملت واجب است هر حرکت مشکوک را زیر نظر بگیرند، هر فرد مشکوک و منزل مشکوکی را در نظر بگیرند تا ان‌شاالله بقیه خانه‌های تیمی آنان کشف شود.»

به گفته فرزند آیت‌الله دستغیب: «به واسطه همین تشویق‌های مکررش، لانه‌های تیمی منطقه یکی پس از دیگری به کمک مردم کشف می‌شد و به دادگاه سپرده می‌شدند.»


تلاش برای کمک به افراد فریب‌خورده‌ی گروهک‌ها

شهید دستغیب تلاش می‌کرد با بحث و گفت‌وگو با اشخاص فریب خورده‌، آنان را از باطن سازمان آگاه سازد و این قبیل اقدامات، قبل از ورود سازمان به فاز مسلحانه علیه مردم ایران بود. به گفته اصغر صحرایی، محافظ شهید دستغیب: «آن موقع منافقین برخوردهای سنگین و مسلحانه‌شان را آغاز نکرده بودند. خودم شاهد بودم چند دختر را که حجاب درستی هم نداشتند، وقتی با آقا صحبت می‌کردند، منقلب شدند و خودشان را از سازمان کنار کشیدند. آقا ساعت‌ها با این‌ها در دفتر صحبت می‌کردند و قانع‌شان می‌کردند که ما فقط یک حزب داریم، آن هم حزب‌الله است.»

آیت‌الله دستغیب این شیوه مبارزاتی را زمانی به کار می‌برد که امکان توبه و بازگشت افراد فریب‌خورده وجود داشت، اما در برابر رئوس گروهک‌ها هرگز مسامحه و سازش را راهکار مناسبی نمی‌دانست.


رد سازش با گروهک‌های ضدانقلاب

آیت‌الله دستغیب هرگز سازش با ضدانقلاب را نمی‌پسندید. به عنوان مثال، وی مذاکره و مسامحه در برابر گروهک منافقین را مردود می‌دانست و تاکید می‌کرد: «دیگر با آن‌ها مسالحه و مذاکره معنا ندارد. شما مسلمانان موظفید این گروهک‌ها را پیگیری کنید، شناسایی کنید، جایشان و کارشان را شناسایی کنید، آن‌ها را به مقامات صالحه معرفی کنید که حکم اسلام درباره آن‌ها جاری شود.» و در خطبه‌های 23 مرداد بار دیگر تاکید می‌کند: «اگر مسامحه کنیم خلاف وظیفه کرده‌ایم.»

به گفته محافظ شهید دستغیب: «شهید دستغیب می‌گفتند مجاهدین خلق از کمونیست‌ها هم بدترند و هیچ چیز را قبول ندارند. کمونیست می‌گوید من خدا را قبول ندارم ولی این‌ها در لوای اسلام و خدا و پیغمبر(ص) ضربه می‌زنند و زن و بچه شیرخوار را ترور می‌کنند.»

آیت‌الله دستغیب تاکید می‌کرد: «منافقین اعلان جنگ داده‌اند؛ با آن‌ها فقط باید جنگ کرد... تا وقتی یک نفرشان هست جنگ باید کرد مگر توبه کنند و صدقشان آشکار شود... حمله مسلحانه این‌ها همان جنگ است و وظیفه است که با این‌ها تا یک‌نفرشان است، تا یک خانه تیمی هست بر جمیع ملت واجب است ادامه دهند این جهاد الهی را...»

ایشان در خطبه‌های نماز جمعه 13 آذر 1360 خطاب به منافقین می‌گوید: «دیدید با این ملت نمی‌توانید بجنگید...؟ بدانید تا نفر آخرتان را این ملت خواهد گرفت و به جزا خواهد رسانید تا یک خانه تیمی از شما باقی مانده است آن را نیز خواهد گرفت...»

همین سازش ناپذیری آیت‌الله دستغیب بود که باعث شد منافقین ترور وی را در دستور کار خود قرار داده و در یک عملیات تروریستی در 20 آذر 1360، امام جمعه شیراز را به همراه 12 تن از مردم به شهادت برسانند.

این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات