کد خبر: ۴۲۲۵
اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرد؛

شانزدهمین قسمت از بسته تصویری "آنچه گذشت"

اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی شانزدهمین قسمت از بسته تصویری "آنچه گذشت" را منتشر کرد.
يکشنبه ۰۲ دی ۱۳۹۷ - ۱۶:۳۹
اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی قسمت شانزدهم از بسته تصویری "آنچه گذشت" را که به بازخوانی مواضع شخصیت‌های مختلف در طول تاریخ می‌پردازد منتشر کرد که در ادامه می‌بینید.

شانزدهمین قسمت از بسته تصویری

اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرد؛ شانزدهمین قسمت از بسته تصویری

اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرد؛ شانزدهمین قسمت از بسته تصویری

اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرد؛ شانزدهمین قسمت از بسته تصویری

اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرد؛ شانزدهمین قسمت از بسته تصویری


اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرد؛ شانزدهمین قسمت از بسته تصویری


شانزدهمین قسمت از بسته تصویری
این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات