مرکز اسناد انقلاب اسلامی

کد خبر: ۴۲۲۵
پ
اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرد؛
اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی شانزدهمین قسمت از بسته تصویری "آنچه گذشت" را منتشر کرد.
تاریخ انتشار: ۱۶:۳۹ - ۰۲ دی ۱۳۹۷ - 2018December 23
اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی قسمت شانزدهم از بسته تصویری "آنچه گذشت" را که به بازخوانی مواضع شخصیت‌های مختلف در طول تاریخ می‌پردازد منتشر کرد که در ادامه می‌بینید.

شانزدهمین قسمت از بسته تصویری

اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرد؛ شانزدهمین قسمت از بسته تصویری

اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرد؛ شانزدهمین قسمت از بسته تصویری

اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرد؛ شانزدهمین قسمت از بسته تصویری

اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرد؛ شانزدهمین قسمت از بسته تصویری


اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرد؛ شانزدهمین قسمت از بسته تصویری


شانزدهمین قسمت از بسته تصویری
ارسال نظر