مرکز اسناد انقلاب اسلامی

کد خبر: ۴۳۴۵
کمیته ورزشکاران زیر نظر تختی در روز 30 تیرماه تشکیل گردید در این جلسه مذاکراتی پیرامون عمل خلاف دولت و ضعف هیئت حاکمه و اعمال زور و غیر انسانی مامورین انتظامی در روز سی تیرماه بعمل آمده و شدیدا دولت دکتر امینی مورد انتقاد قرار گرفت ضمناً در این جلسه مسئولین دوم انتخاب گردید تا در صورت بازداشت تختی کمیته بتواند به فعالیت خود ادامه دهد. در این جلسه اطمینانی – حقیقی – نوربخش – زندی – مقیمی شرکت داشتند.
تاریخ انتشار: ۰۸:۵۴ - ۱۸ دی ۱۳۹۷ - 2019January 08

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ 17 دی 1346 جهان‌پهلوان غلامرضا تختی به طرز مشکوکی درگذشت. آنطور که از اسناد و خاطرات تاربخی برمی‌آید، رژیم پهلوی از فعالیت‌ها و اقدامات سیاسی تختی دل خوشی نداشت و به شدت اعمال او را کنترل می‌کرد.

در سندی از فعالیت‌های سیاسی تختی در سال 1340 آمده است: 

«کمیته ورزشکاران زیر نظر تختی در روز 30 تیرماه تشکیل گردید در این جلسه مذاکراتی پیرامون عمل خلاف دولت و ضعف هیئت حاکمه و اعمال زور و غیر انسانی مامورین انتظامی در روز سی تیرماه بعمل آمده و شدیدا دولت دکتر امینی مورد انتقاد قرار گرفت. ضمناً در این جلسه مسئولین دوم انتخاب گردید تا در صورت بازداشت تختی کمیته بتواند به فعالیت خود ادامه دهد. در این جلسه اطمینانی – حقیقی – نوربخش – زندی – مقیمی شرکت داشتند.»


سندی در مورد بازداشت جهان پهلوان تختی
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ارسال نظر