مرکز اسناد انقلاب اسلامی

کد خبر: ۴۸۲۲
برگزاری رفراندوم تعیین نوع حکومت پس از گذشت حدود 50 روز از پیروزی ملت ایران برابر استبداد و استعمار، موجب سرور مردم و تعجب جامعه جهانی شد.
تاریخ انتشار: ۱۲:۱۹ - ۱۲ فروردين ۱۳۹۸ - 2019April 01
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ برگزاری رفراندوم تعیین نوع حکومت پس از گذشت حدود 50 روز از پیروزی ملت ایران برابر استبداد و استعمار، موجب سرور مردم و تعجب جامعه جهانی شد. ملت ایران برای اولین بار طعم یک انتخابات آزاد را در عمر سیاسی خود چشید و با پاسخ 98 درصدی به جمهوری اسلامی و امام خمینی آری گفت. روایت مطبوعات از این واقعه تاریخی در ذیل آمده است.
روزنامه
روزنامه اطلاعات، شنبه 11 فروردین 1358


روزنامه
روزنامه آیندگان، شنبه 11 فروردین 1358


روزنامه
روزنامه کیهان، شنبه 11 فروردین 1358


روزنامه
روزنامه اطلاعات، شنبه 11 فروردین 1358


روزنامه
روزنامه کیهان، شنبه 11 فروردین 1358

روزنامه
روزنامه اطلاعات، شنبه 11 فروردین 1358


روزنامه
روزنامه کیهان، شنبه 11 فروردین ماه 1358


روزنامه
روزنامه آیندگان، شنبه 11 فروردین 1358


روزنامه
روزنامه کیهان، یکشنبه 12 فروردین 1358ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ارسال نظر