مرکز اسناد انقلاب اسلامی

کد خبر: ۴۹۵۳
برگی از خاطرات آیت‌الله حائری شیرازی
آیت‌الله محی‌الدین حائری شیرازی درباره جلسه مهم خبرگان در 14 خرداد 68 برای تعیین رهبری انقلاب می‌گوید: وقتی هیأت‌رئیسه اعلام كرد نظر خبرگان رهبری شورایی نبود و رهبری فردی است، یك نفر از این خبرگان اسم رئیس‌جمهور، آیت‌الله خامنه‌ای را آورد. ایشان خیلی اوقاتش تلخ شد و رفت پشت تریبون و مخالفت کرد. خلاصه به رای گذاشتند و آیت‌الله خامنه‌ای با رای بالا رای آورد. بعد از اینکه در جلسه خبرگان آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان رهبر انتخاب شد، آقای جنتی به من گفت برویم جماران و یک سر سلامتی به سید احمد آقا بدهیم. رفتیم جماران و حاج سید احمد را دیدیم. من به او گفتم كه خبرگان نظرشان آقای خامنه‌ای شد. ایشان گفت: با این کار قلب امام را شاد كردید.
تاریخ انتشار: ۰۹:۴۷ - ۱۳ خرداد ۱۳۹۸ - 2019June 03

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ آیت‌الله محی‌الدین حائری شیرازی در بخشی از خاطرات خود که توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی ثبت و ضبط شده است درباره جلسه مهم خبرگان در 14 خرداد 68 برای تعیین رهبری انقلاب می‌گوید: بعد از قرائت وصیتنامه امام خمینی توسط رئیس‌جمهوری وقت، در همان وقت استراحتی كه دادند آمدند بیرون برای ناهار، آیت‌الله شرعی من را دید. -آن موقع ایشان عضو خبرگان نبود. من بودم- به من گفت كه هیأت‌رئیسه نظرشان این است كه شورایی بشود امّا در مردم شورایی جاذبه ندارد. مردم نیاز به روحیه دادن دارند. اگر یك رهبر واحدی باشد دل مردم قرص می‌شود. باید روحیه پیدا كنند.

من كه معمولم نبود برای نطق قبل از دستور ثبت نام كنم رفتم و ثبت‌نام كردم كه علیه شورایی شدن و به نفع رهبری فردی صحبت كنم. ناطق‌های قبل از دستور آمدند تا نوبت به من رسید نماینده‌ها گفتند كه مطالب تكراری است كفایت مذاكرات دادند.

وقتی هیأت‌رئیسه اعلام كرد نظر خبرگان رهبری شورایی نبود و رهبری فردی است، یك نفر از این خبرگان اسم رئیس‌جمهور، آیت‌الله خامنه‌ای را آورد. ایشان خیلی اوقاتش تلخ شد و رفت پشت تریبون و مخالفت کرد.

خلاصه به رای گذاشتند و آیت‌الله خامنه‌ای با رای بالا رای آورد. بعد از اینکه در جلسه خبرگان آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان رهبر انتخاب شد، آقای جنتی به من گفت برویم جماران و یک سر سلامتی به سید احمد آقا بدهیم.

رفتیم جماران و حاج سید احمد را دیدیم. من به او گفتم كه خبرگان نظرشان آقای خامنه‌ای شد. ایشان گفت: با این کار قلب امام را شاد كردید.


ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ارسال نظر