مرکز اسناد انقلاب اسلامی

کد خبر: ۵۰۵۳
پ
در صفحه اینستاگرام مرکز اسناد انقلا ب اسلامی،
قسمت دهم از بسته تصویری "خاطره نگاشت" با هدف بازخوانی خاطرات افراد از وقایع مختلف تاریخی منتشر شد.
تاریخ انتشار: ۱۲:۲۹ - ۳۰ تير ۱۳۹۸ - 2019July 21
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ قسمت دهم از بسته تصویری "خاطره نگاشت" با هدف بازخوانی خاطرات افراد از وقایع مختلف تاریخی منتشر شد که در ادامه می‌بینید. 

در این بسته، خاطراتی از احمد خلیلی، علی جنتی، سیدرضا زواره‌ای، حجت‌السلام مهدوی خراسانی، محمد هاشمی، آیت‌الله مویدی، آیت‌الله خزعلی و شمس‌الدین مجابی منتشر شده است.

در صفحه اینستاگرام مرکز اسناد انقلا ب اسلامی،دهمین قسمت از بسته تصویری

در صفحه اینستاگرام مرکز اسناد انقلا ب اسلامی،دهمین قسمت از بسته تصویری

در صفحه اینستاگرام مرکز اسناد انقلا ب اسلامی،دهمین قسمت از بسته تصویری
در صفحه اینستاگرام مرکز اسناد انقلا ب اسلامی،دهمین قسمت از بسته تصویری
در صفحه اینستاگرام مرکز اسناد انقلا ب اسلامی،دهمین قسمت از بسته تصویری

در صفحه اینستاگرام مرکز اسناد انقلا ب اسلامی،دهمین قسمت از بسته تصویری

در صفحه اینستاگرام مرکز اسناد انقلا ب اسلامی،دهمین قسمت از بسته تصویری

در صفحه اینستاگرام مرکز اسناد انقلا ب اسلامی،دهمین قسمت از بسته تصویری

در صفحه اینستاگرام مرکز اسناد انقلا ب اسلامی،دهمین قسمت از بسته تصویری

در صفحه اینستاگرام مرکز اسناد انقلا ب اسلامی،دهمین قسمت از بسته تصویری
ارسال نظر