کد خبر: ۵۰۵۳
در صفحه اینستاگرام مرکز اسناد انقلا ب اسلامی،

دهمین قسمت از بسته تصویری "خاطره نگاشت" منتشر شد

قسمت دهم از بسته تصویری "خاطره نگاشت" با هدف بازخوانی خاطرات افراد از وقایع مختلف تاریخی منتشر شد.
يکشنبه ۳۰ تير ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۹
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ قسمت دهم از بسته تصویری "خاطره نگاشت" با هدف بازخوانی خاطرات افراد از وقایع مختلف تاریخی منتشر شد که در ادامه می‌بینید. 

در این بسته، خاطراتی از احمد خلیلی، علی جنتی، سیدرضا زواره‌ای، حجت‌السلام مهدوی خراسانی، محمد هاشمی، آیت‌الله مویدی، آیت‌الله خزعلی و شمس‌الدین مجابی منتشر شده است.

در صفحه اینستاگرام مرکز اسناد انقلا ب اسلامی،دهمین قسمت از بسته تصویری

در صفحه اینستاگرام مرکز اسناد انقلا ب اسلامی،دهمین قسمت از بسته تصویری

در صفحه اینستاگرام مرکز اسناد انقلا ب اسلامی،دهمین قسمت از بسته تصویری
در صفحه اینستاگرام مرکز اسناد انقلا ب اسلامی،دهمین قسمت از بسته تصویری
در صفحه اینستاگرام مرکز اسناد انقلا ب اسلامی،دهمین قسمت از بسته تصویری

در صفحه اینستاگرام مرکز اسناد انقلا ب اسلامی،دهمین قسمت از بسته تصویری

در صفحه اینستاگرام مرکز اسناد انقلا ب اسلامی،دهمین قسمت از بسته تصویری

در صفحه اینستاگرام مرکز اسناد انقلا ب اسلامی،دهمین قسمت از بسته تصویری

در صفحه اینستاگرام مرکز اسناد انقلا ب اسلامی،دهمین قسمت از بسته تصویری

در صفحه اینستاگرام مرکز اسناد انقلا ب اسلامی،دهمین قسمت از بسته تصویری
این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات