گزارش ساواک از خلاصه سوابق مبارزاتی آیت‌الله مهدوی کنی

سندی از بی‌توجهی آیت‌الله مهدوی کنی به تهدیدات ساواک

آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی از مبارزان بی‌باکی بود که تهدیدهای ساواک و عمال رژیم پهلوی هیچ خللی در ثبات قدم وی وارد نمی‌ساخت و این موضوعی بود که گزارشگران ساواک نیز به آن اذعان داشتند. در گزارشی از ساواک امده است: مشارالیه یکی از روحانیون ناراحت وافراطی است که از هر فرصتی که بدست می‌آورد برای تحریک مردم به اخلال در نظم عمومی و انجام اقدامات علیه مصالح مملکت استفاده می‌کند.
دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۵

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی از مبارزان بی‌باکی بود که تهدیدهای ساواک و عمال رژیم پهلوی هیچ خللی در ثبات قدم وی وارد نمی‌ساخت و این موضوعی بود که گزارشگران ساواک نیز به آن اذعان داشتند.

ساواک در گزارشی محرمانه با عنوان «خلاصه سوابق محمدرضا مهدوی فرزند اسدالله» نوشت: «به موجب سوابقی که از نامبرده بالا در دست است، مشارالیه یکی از روحانیون ناراحت وافراطی است که از هر فرصتی که بدست می‌آورد برای تحریک مردم به اخلال در نظم عمومی و انجام اقدامات علیه مصالح مملکت استفاده می‌کند. یاد شده بالا مسجد جلیلی تهران را بصورت پایگاه فعالیت عناصر اخلالگر درآورده و برای پیشبرد مقاصد خود در جلسات مذهبی مسجد مذکور، به انحاء مختلف کوشش می‌کند مستمعین را تحت تاثیر قرار داده و آنها را برای فعالیت‌های اخلالگرانه آماده سازد. با وجود آنکه مکررا به نامبرده تذکر و توجه داده شده که از اعمال و رفتار خلاف و تحریکات خود دست بردارد، معهذا اکنون کوچک‌ترین توجهی به تذکرات داده شده نکرده و مجددا با اغتنام از فرصت‌های بدست آمده، اعمال سابق خود را دنبال نموده و برای جامه عمل پوشاندن هدف خود در زمینه اخلال در نظم عمومی و تحريك مردم به ضدیت با یکدیگرهمچنان کوشا می‌باشد.»


این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات