مرکز اسناد انقلاب اسلامی

کد خبر: ۵۹۷۸
به روایت آیت‌الله قرشی
در بناب زن‌ها چارقدهای بلندی را بر سرشان می‌انداختند كه نیمی از بدنشان را می‌پوشاند. البته تدین مردم هم شدید بود؛ بنابراین حكومت خیلی سخت نمی‌گرفت. با این حال حكم رضاخان طوری بود كه پاسبان‌ها نمی‌توانستند به آن بی‌اعتنا بمانند. گاهی اگر زنی را در كوچه و خیابان تنها می‌دیدند، سعی می‌كردند چارقد از سرش بكشند و حتی در مواردی زنان عفیفه را كه مقاومت كرده و چارقد و روسری خود را نینداخته بودند، مورد ضرب و شتم قرار می‌دادند.
تاریخ انتشار: ۰۹:۰۶ - ۲۳ تير ۱۳۹۹ - 2020July 13

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ رضاخان پهلوی در راستای به اصطلاح «اصلاحات» خود كه همه به القای غرب و برای دین‌زدایی از كشور اسلامی ایران بود، دست به کشف حجاب از زنان ایرانی زد. در این راستا مردم شهرهای مختلف مخالفت خود را با این حرکت که معارض با دین و سنت ایرانی بود نشان می‌دادند. به همین علت توسط عمال رژیم مورد ضرب و شتم و آزار و اذیت قرار می‌گرفتند. در این زمینه در کتاب خاطرات «آیت‌الله سید علی‌اکبر قرشی» که توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده آمده است:

« این حادثه ننگین دوره‌ رضاخان خبیث، در دی‌ ماه 1314 به زور، تزویر، تهدید و به‌ دست عوامل خود فروخته و بی‌دین آن شخص ملعون، در سرتاسر ایران تا حدّی كه برایشان ممكن بود، صورت پذیرفت. البته این اقدام با مخالفت علمای بزرگ در آذربایجان، خراسان، اصفهان، قم، تهران و ... مواجه گردید و حتّی قیام خونین مردم مسلمان در مسجد گوهرشاد به رهبری عالمان دینی، در تاریخ ایران مشهور و برای همگان معلوم است و در اینجا لزومی نمی‌بینم كه به آن بپردازم. امّا خودم با اینكه بچه‌ای هشت ساله بودم، حادثه‌ای را در بناب دیدم كه همیشه در خاطرم مانده و در اینجا نقل می‌كنم.

در بناب زن‌ها چارقدهای بلندی را بر سرشان می‌انداختند كه نیمی از بدنشان را می‌پوشاند. البته تدین مردم هم شدید بود؛ بنابراین حكومت خیلی سخت نمی‌گرفت. با این حال حكم رضاخان طوری بود كه پاسبان‌ها نمی‌توانستند به آن بی‌اعتنا بمانند. گاهی اگر زنی را در كوچه و خیابان تنها می‌دیدند، سعی می‌كردند چارقد از سرش بكشند و حتی در مواردی زنان عفیفه را كه مقاومت كرده و چارقد و روسری خود را نینداخته بودند، مورد ضرب و شتم قرار می‌دادند.

یك روز من به چشم خود دیدم كه زنی با چارقدی بلند در كوچه راه می‌رفت، پاسبانی پست‌فطرت، او را دید و حمله كرد تا چارقد از سرش بكشد! ولی آن زن باحیا، زرنگ و جلد بود و زود متوجه شد، بلافاصله دوید، وارد خانه شد و در را پشت سر خود محكم بست! پاسبان فرومایه كه دستش به او نرسید، چند بار مكرر و با صدای بلندی گفت: «حیف كه دستم به تو نرسید، حیف! وگرنه ...».

كشف حجاب توسط رضاخان وابسته به غرب، حقیقتاً فاجعه‌ای ننگ‌آور در تاریخ ایران بود. البته در شهرهای كوچك به‌ویژه در بناب ما، هیچ زنی با سر برهنه و بی‌حجاب دیده نشد.

 

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ارسال نظر