مرکز اسناد انقلاب اسلامی

کد خبر: ۶۱۴۴
برگی از مبارزات شهید رجایی درسال 42
در سندی از شهربانی قزوین که به دستگیری شهید رجایی در 12 اردیبهشت 1342 اشاره دارد با موضوع "بازداشت محمدعلی رجایی فرزند عبدالصمد" آمده است: طبق گزارش دایره مربوطه نامبرده بالا به اتهام اهانت به رئیس مملکت و پخش اعلامیه مضره به موجب قرار شماره ..... 42/2/12 بازپرسی 1 تیپ 5 قزوین در زندان این شهربانی بازداشت گردیده.
تاریخ انتشار: ۱۸:۵۸ - ۰۵ شهريور ۱۳۹۹ - 2020August 26
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ شهید محمدعلی رجایی از پیشتازان عرصه مبارزه و اقدامات سیاسی علیه رژیم پهلوی بود به طوری که مبارزات خود را در قزوین آغاز کرد.

در سندی از شهربانی قزوین که به دستگیری شهید رجایی در 12 اردیبهشت 1342 اشاره دارد با موضوع "بازداشت محمدعلی رجایی فرزند عبدالصمد" آمده است:

طبق گزارش دایره مربوطه نامبرده بالا به اتهام اهانت به رئیس مملکت و پخش اعلامیه مضره به موجب قرار شماره ..... 42/2/12 بازپرسی 1 تیپ 5 قزوین در زندان این شهربانی بازداشت گردیده. اینک یک برگ انگشت‌نگاری ملصق به عکس مشارالیه جهت استحضار به ضمیمه ایفاد می‌گردد.


دستگیری محمدعلی رجایی توسط به اتهام اهانت به شاه در سال 42
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ارسال نظر