پایگاه  مركز اسناد انقلاب اسلامی؛ به یقین ریشه های انقلاب اسلامی ایران را می بایست در قیام 15 خرداد 1342 جستجو كرد. آنچه در این بخش می آید تصاویری از 15 خرداد 1342 است كه کمتر دیده شده است. این تصاویر حضور تانك ها و نظامیان در خیابان ها را نشان می دهد.

 

تصاویر منتشر نشده از 15 خرداد 1342

حضور تانك های نظامی در خیابان ها در 15 خرداد

 

تصاویر منتشر نشده از 15 خرداد 1342

حركت تانك ها و نظامیان در شهر

 

تصاویر منتشر نشده از 15 خرداد 1342


 

تصاویر منتشر نشده از 15 خرداد 1342

تشییع پیكر یكی از شهدای كم سن و سال 15 خرداد

 

تصاویر منتشر نشده از 15 خرداد 1342

استقرار نظامیان در شهر برای كنترل اوضاع

 

تصاویر منتشر نشده از 15 خرداد 1342

نظامیان آماده تیراندازی به مردم در 15 خرداد

 

تصاویر منتشر نشده از 15 خرداد 1342

گوشه ای از قیام مردمی 15 خرداد تهران


تصاویر منتشر نشده از 15 خرداد 1342


تصاویر منتشر نشده از 15 خرداد 1342