عملیات مهندسی (بررسی كارنامه تروریستی بخش ویژه ی نظامی سازمان مجاهدین خلق 1357-1361)

۳۶,۰۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

حلقه‌ی گمشده تاریخ‌نگاری سازمان مجاهدین خلق پس از پیروزی انقلاب اسلامی و خصوصاً بعد از آغاز فاز مسلحانه، پرداختن به جایگاه و نقش «بخش ویژه‌ی نظامی» سازمان مجاهدین خلق در عملیات‌های تروریستی سازمان است. بخش ویژه‌ی نظامی گرچه از اعضا و كادرهای رده‌بالای مجاهدین و نیروهای زبده‌ی عملیاتی تشكیل شده بود، ولی به صورت خاص ترور مسئولین نظام را دنبال نمی‌كرد؛ بلكه به مثابه بازوی اطلاعاتی- عملیاتی مركزیت، مأموریت‌های خاص و «ویژه»ای را دنبال می‌نمود كه در انحصار خودش قرار داشت. همین بخش بود كه عملیات غم‌انگیزی تحت عنوان «عملیات مهندسی» و شكنجه‌ی دردناك پاسداران را رقم زد.