انتفاضه شعبانیه

حماسه مقاومت اسلامی ملت عراق
۱۷,۰۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

ملت عراق و به‌ویژه شیعیان مظلوم آن در تاریخ معاصر سال‌های سختی را سپری كرده‌اند. قیمومت انگلستان بر این پهنه‌ جغرافیایی پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی و به ‌كار گماشتن عناصر مزدور خود به حكومت این سرزمین و در نهایت كودتاهای پی‌درپی و برآمدن و برافتادن حكام با كودتا، تاریخ خونباری را برای این كشور رقم زده است.اما از میان تمامی این فرازونشیب¬ها، روی كار آمدن حزب بعث و به‌ویژه صدام حسین تبعات بسیار زیانباری برای عراق در پی داشت. ماجراجویی حزب بعث در حمله به ایران و تحمیل كردن جنگ هشت ساله به جمهوری نوپای اسلامی ایران با تحریك غرب و به‌ویژه آمریكا به‌وقوع پیوست كه نتوانسته بود انقلاب اسلامی ایران را مهار كند. مقاومت ملت ایران در برابر متجاوز، شكست نقشه‌های توسعه‌طلبانه صدام را رقم زد و او كه به نوعی عقده كشورگشایی پیدا كرده بود این بار به كویت حمله كرد. میدان جنگ كویت با دخالت نیروهای ائتلاف به جهنم سربازان عراق مبدل شد و تا نزدیكی فروپاشی حكومت بعث پیش رفت.با شكست ارتش بعثی در كویت، مردم عراق انتفاضه‌ای را علیه رژیم بعثی شروع كردند كه هرچند از بصره شروع شد ولی به‌سرعت بسیاری از استان‌های عراق را دربرگرفت. آنچه در این میان بسیار حائز اهمیت است نقش روحانیت شیعه به‌ویژه آیت‌الله‌العظمی خویی در شروع و قوام این حركت بود.سردمداران غرب و نیروهای ائتلاف كه در جنگ كویت صدام را شكست داده بودند به محض شروع انتفاضه مردمی، منافع خود را در حمایت از دشمن دیروزشان دیدند و برای سركوب قیام به حزب بعث كمك كردند. جلادان بعثی با بی‌رحمی تمام به محاصره شهرها، كشتن مردم اعم از پیر و جوان و تخریب اماكن متبركه شیعیان پرداختند؛ به‌طوری كه در مدت اندكی، قریب به دو هفته، چند صد هزار نفر در سرتاسر عراق به دست صدامیان به شهادت رسیدند.متأسفانه باگذشت بیش از دو دهه از این اتفاق مهم و كم نظیر تاریخ معاصر منطقه، ابعاد مختلف آن ناگفته باقی مانده و كمتر نام و یادی از آن به میان آمده است. لذا در راستای سیاست‌های مؤسسه بر آن شدیم با پرداختن جدی و مفصل به این قیام، دین خود را نسبت به شهدای مظلوم و روحانیت انقلابی مؤثر در رهبری آن‌ تا حدودی ادا نمائیم. این اثر به تشریح چگونگی شكل گرفتن انتفاضه و سرایت آن به كل عراق و تلاش‌های قیامگران برای تسلط بر امور و جنگ با حزب بعث و در نهایت سركوب آن می‌پردازد. شاید بی‌راهه نباشد اگر گفته شود انتفاضه شعبانیه اگرچه سركوب شد ولی از پیش‌درآمدهای بیداری اسلامی در منطقه خاورمیانه بود.

پدیدآورندگان