کد خبر: ۳۹۵۲
19 آبان 1286

سوگند وفاداری محمدعلی شاه به مشروطه

شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷ - ۰۰:۰۴

محمدعلي شاه قاجار با حضور در مجلس شوراي ملي سوگند وفاداري به مشروطه ياد كرد.

این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات