پایگاه مركز اسناد انقلاب اسلامی؛ با فرارسیدن ماه محرم سال 1337 هاشمی رفسنجانی از تهران به همدان رفت تا در روزهای عاشورا و تاسوعای آن سال به منبر برود. از قضا این سفر همزمان با سقوط حكومت سلطنتی عراق در كودتای عبدالكریم قاسم شد و هاشمی در همدان ضمن یك سخنرانی وضع عراق را تشریح كرد و عامل اصلی سقوط سلطنت عراق را وابستگی به خارج معرفی كرد. پس از این سخنرانی وی را بازداشت كرده و به شهربانی منتقل كردند و دو روز در آنجا نگه داشتند و در نهایت با پادرمیانی حاج شیخ نصرالله بنی‌صدر آزاد شد.

در  این سند آمده است: چون یكی از طلاب علوم دینی به نام اكبر هاشمی،‌ دانش آموز حوزه علمیه قم كه به همدان آمده بود در روزهای تاسوعا و عاشورا مطالب تا اندازه ای تحریك آمیز ایراد می نموده، به وسیله ماموران به شهربانی احضار و با پرونده امر تحویل پادگان گردید. عده ای از علما و معتمدین شهر تقاضای استخلاص نامبرده را نموده. چون مشارالیه تا اندازه ای خردسال بوده و فرمانداری هم از وی تعهد و تضمین كرده كه من بعد رعایت مقررات را نموده و در آن شهر توقف ننماید، مرخص شده است.‌‌
 
 
اولین سند مبارزاتی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در سال 1337

 اولین سند مبارزاتی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در سال 1337