انتشار برای نخستین بار

دست‌نوشته شهید مطهری درباره نخبگان مسلمان پرورش‌یافته در فرهنگ غرب

در حال حاضر خوشبختانه طبقه‌ای به وجود آمده‌اند که از طرفی در فرهنگ جدید غربی پرورش یافته‌اند و از طرف دیگر مطالعات و علایق اسلامی دارند و اسلام را با معیارهای جدید عرضه می‌دارند و طبعا مورد استقبال نسل جوان که بالفطره مسلمانند و از طرف دیگر مجذوب معیارهای غربی می‌باشند، قرار می گیرند. من با استفاده از این طبقه موافق مشروطم. در گذشته موسسه حسینیه ارشاد با پیشنهاد و موافقت اینجانب از وجود این طبقه استفاده کرده است. این طبقه می‌توانند حلقه ارتباط فرهنگ غربی و فرهنگ اسلامی واقع شوند ولی مشروط به اینکه برنامه‌هایی که به وسیله این طبقه اجرا می‌شود تحت نظارت و کنترل دقیق افرادی باشد که در فرهنگ اسلامی پرورش یافته‌اند و در علوم اسلامی اعم از تفسیر و فقه و اصول و کلام و فلسفه و ادبیات تخصص یافته‌اند و اگر این نظارت دقیق و جدی صورت نگیرد زیان اینگونه افراد و برنامه‌هایی اجرا می‌کنند از سودش بسی بیشتر است.
چهارشنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۲

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ افکار و اندیشه‌های شخصیت‌ها و گروه‌های مختلف در دوران مبارزه علیه رژیم پهلوی یکی از مسائل مهم قابل تحقیق و بررسی است. یکی از این گروه‌ها «نخبگان اسلامی پرورش‌یافته در فرهنگ غرب» هستند که گاه نظرات متفاوتی درباره آن‌ها ارائه می‌شود.

استاد شهید آیت‌الله مرتضی مطهری یکی از معدود اندیشمندان و مبارزان اسلامی بود که در مواجهه و تعامل با این گروه‌ها نظرات منحصربفردی داشت. از این‌رو، همزمان با سالروز شهادت استاد مطهری پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی تصویر دست‌نوشته‌ای از استاد شهید را درباره این مسئله منتشر کرده است.  

متن این دست‌نوشته بدین شرح است: «در حال حاضر خوشبختانه طبقه‌ای به وجود آمده‌اند که از طرفی در فرهنگ جدید غربی پرورش یافته‌اند و از طرف دیگر مطالعات و علایق اسلامی دارند و اسلام را با معیارهای جدید عرضه می‌دارند و طبعا مورد استقبال نسل جوان که بالفطره مسلمانند و از طرف دیگر مجذوب معیارهای غربی می‌باشند، قرار می گیرند. درباره این طبقه که در حال تکثیر و افزایش‌اند، نظریات افراطی و تفریطی ابراز می‌شود و مکرر نظر مرا در این موضوع خواسته‌اند. این بنده لازم می‌دانم نظر خود را درباره این موضوع از نظر روابط حسینیه [ارشاد] با این طبقه ابراز دارم، زیرا این طبقه امروز به صورت یک مسئله اجتماعی درآمده‌اند.

من با استفاده از این طبقه موافق مشروطم. در گذشته موسسه حسینیه ارشاد با پیشنهاد و موافقت اینجانب از وجود این طبقه استفاده کرده است. این طبقه می‌توانند حلقه ارتباط فرهنگ غربی و فرهنگ اسلامی واقع شوند ولی مشروط به اینکه برنامه‌هایی که به وسیله این طبقه اجرا می‌شود تحت نظارت و کنترل دقیق افرادی باشد که در فرهنگ اسلامی پرورش یافته‌اند و در علوم اسلامی اعم از تفسیر و فقه و اصول و کلام و فلسفه و ادبیات تخصص یافته‌اند و اگر این نظارت دقیق و جدی صورت نگیرد زیان اینگونه افراد و برنامه‌هایی که اجرا می‌کنند از سودش بسی بیشتر است. مرتضی مطهری»


دست‌نوشته استاد شهید آیت‌الله مطهری درباره نخبگان مسلمان پرورش‌یافته در فرهنگ غرب

این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات