دستور رئیس وقت ساواک برای جلوگیری از برگزاری مجالس ترحیم شهید سعیدی

در دستوری از نصیری، رئیس وقت ساواک آمده بود: «نظر به اینکه پاره‌ای از روحانیون مخالف و افراطی و عوامل مخرب در نظر دارند با تشکیل مجالس بعنوان ترحیم و یادبود نامبرده بالا [محمدرضا سعیدی] مباردت به انجام تظاهرات و فعالیت‌های خلاف مصالح نمایند خواهشمند است دستور فرمائید از برگزاری هرگونه مراسمی یه این منظور جلوگیری و نتیجه را با این سازمان اعلام دارند.»
دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۷

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ شهادت آیت‌الله سعیدی در زندان با واکنش سریع مردم ایران مواجه شد به طوری که در بسیاری از نقاط کشور، مردم درصدد برپایی مراسم بزگداشت و ترحیم وی برآمدند. در این میان ساواک که از چنین تجمعاتی واهمه داشت به سرعت دستور داد تا از برگزاری این قبیل مراسمات جلوگیری شود.

در دستوری از نصیری، رئیس وقت ساواک آمده بود: «نظر به اینکه پاره‌ای از روحانیون مخالف و افراطی و عوامل مخرب در نظر دارند با تشکیل مجالس بعنوان ترحیم و یادبود نامبرده بالا [محمدرضا سعیدی] مباردت به انجام تظاهرات و فعالیت‌های خلاف مصالح نمایند خواهشمند است دستور فرمائید از برگزاری هرگونه مراسمی یه این منظور جلوگیری و نتیجه را با این سازمان اعلام دارند. رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور - سپهبد نصیری»


دستور رئیس وقت ساواک برای جلوگیری از برگزاری مجالس ترحیم شهید آیت‌الله سعیدی
این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات