کد خبر: ۵۴۸۵
انقلاب اسلامی در لرستان

بازخوانی مبارزات مردم لرستان در 30 دی 1357

« در اين روز بيش از 300 هزار تن از اهالى خرم آباد و عشاير مناطق اطراف دست به تظاهرات زدند كه طى آن نمايندگان و سران عشاير با جامعه‌ى روحانيت اعلام هم‌بستگى كردند. در بروجرد هم مردم با اجتماع در جلوى مسجد امام خمينى و حضور علماى شهر در جمع آنان راه‌پيمايى خود را آغاز كردند. پس از اين راه‌پيمايى قطعنامه‌اى در ده ماده قرائت گرديد. مردم اليگودرز نيز پس از اجتماع در حسينيه‌ى اين شهر دست به تظاهرات زدند و خواستار برقرارى حكومت اسلامى شدند.
دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۸ - ۱۶:۰۵

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی: 30دى 1357 مصادف با اربعين حسينى، سراسر ايران شاهد تظاهرات و سوگوارى بود. مردم غیور استان لرستان نیز همانند مردم سایر استانها در این روز به خیابان‌ها آمدند و علیه رژیم به تظاهرات پرداختند. در کتاب «انقلاب اسلامی در لرستان» که توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده گزارش وقایع این استان در سی دی 1357 اینچنین آمده است:

« در اين روز بيش از 300 هزار تن از اهالى خرم آباد و عشاير مناطق اطراف دست به تظاهرات زدند كه طى آن نمايندگان و سران عشاير با جامعهى روحانيت اعلام همبستگى كردند. در بروجرد هم مردم با اجتماع در جلوى مسجد امام خمينى و حضور علماى شهر در جمع آنان راهپيمايى خود را آغاز كردند. پس از اين راهپيمايى قطعنامهاى در ده ماده قرائت گرديد. مردم اليگودرز نيز پس از اجتماع در حسينيهى اين شهر دست به تظاهرات زدند و خواستار برقرارى حكومت اسلامى شدند.

در كوهدشت، دهها هزار تن از مردم در حالى كه عكسهايى از امام خمينى و دكتر على شريعتى در دست داشتند و شعارهايى عليه دولت بختيار سر مىدادند، تظاهراتى برپا كردند. آنان در قطعنامهى پايانى اين راهپيمايى، خواست خود را مبنى بر برقرارى جمهورى اسلامى و تغيير نام خيابانها به نام مجاهدان مبارز و شهيدان شهر، اعلام داشتند.همچنين مردم پلدختر طى تظاهراتى در اين روز، عدم صلاحيت مجيدپارسا، نمايندهى ملاوى در مجلس شوراى ملى را اعلام نمودند.

دى ماه در حالى پايان مىيافت كه اقتدار حكومت به ضعيفترين حد ممكن رسيده بود و نيروهاى انتظامى و امنيتى نه تنها در پى حفظ امنيت نبودند كه منافع خويش را در آشوب و انحراف مبارزه از اهداف اصلى آن مىديدند. از اين رو برآن بودند تا به ناامنى دامن بزنند. نمود اين سياست را در حملهى چماق داران به اتومبيلهاى جادهى خرم آباد ـ بروجرد در منطقه چلانچولان مىبينيم. نيروهاى انقلابى كه به خوبى شرايط را درك كرده بودند، با هوشيارى تمام به رويارويى با ناامنى و سوء استفادههاى فرصتطلبان پرداختند. در خرمآباد كار مبارزه با گرانفروشى آغاز شد و ستادى براى اين كار و نيز انجام ديگر خدمات شهرى توسط نيروهاى مذهبى و معتمدين انقلابى شهر به وجود آمد. در بروجرد نيز سارقان مغازه را مردم دستگير كردند و در مسجد امام خمينى طبق دستور شرع اسلام محاكمه و مجازات نمودند.»


این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات