بازنشر

تجلیل از کودتاچیان| اعطای نشان به افسران انگلیسی طراح کودتای 3 اسفند 1299

وزیرجنگ از نخست‌وزیر دولت کودتا درخواست کرد: «... پیشنــــهاد می‌نماید که از طرف دولت نشان درجه اول خارجه به مشارالیه اعطا شود و ضمنا برای یادآوری خاطر مبارک را تصدیع می‌دهم در این موقع که ژنرال آیرون‌ساید و ژنرال گوری و بعضی از صاحب‌منصبان انگلیسی که در فرونت گیلان ابراز لیافت نمـــوده و می‌خواهند از ایران مسافرت نمایند بی مورد نیست نشان‌هائی که حضرت اشرف مقتضی می‌دانند قبل از حرکت به آن‌ها مرحمت شود.»
يکشنبه ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۳
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ بعد از کودتای سوم اسفند 1299، در راستای تقدیر از کودتاچیان، وزیرجنگ از نخست‌وزیر دولت کودتا درخواست کرد: «نظر به اینکه کلنل اسمایس در مدتی که مشغول خدمت بود، وزارت جنگ کمال رضایت را از ایشان دارد؛ لهذا پیشنــــهاد می‌نماید که از طرف دولت نشان درجه اول خارجه به مشارالیه اعطا شود و ضمنا برای یادآوری خاطر مبارک را تصدیع می‌دهم در این موقع که ژنرال آیرون‌ساید و ژنرال گوری و بعضی از صاحب‌منصبان انگلیسی که در فرونت گیلان ابراز لیافت نمـــوده و می‌خواهند از ایران مسافرت نمایند  بی مورد نیست نشان‌هائی که حضرت اشرف مقتضی می‌دانند قبل از حرکت به آن‌ها مرحمت شود.»

تجلیل از کودتاچیان| اعطای نشان به افسران انگلیسی طراح کودتای 3 اسفند 1299این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات